Detaljer om förslaget

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 6: Infrared analysis
Nummer:prEN 480-6
Kommitté:SIS/TK 190
Sista svarsdatum:den 28 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.