Detaljer om förslaget

Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 45: Morphological profile filters: Segmentation (ISO/DIS 16610-45:2023)
Nummer:prEN ISO 16610-45
Kommitté:SIS/TK 507
Sista svarsdatum:den 15 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.