Detaljer om förslaget

Plastics - Determination of residual styrene monomer in polystyrene (PS) and impact-resistant polystyrene (PS-I) by gas chromatography
Nummer:ISO/DIS 2561
Kommitté:SIS/TK 156
Sista svarsdatum:den 21 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.