Detaljer om förslaget

Graphic technology — Multispectral imaging measurement and colorimetric computation for graphic arts and industrial application — Part 2: Requirements for decorative surfaces
Nummer:ISO/DIS 24585-2
Kommitté:SIS/TK 434
Sista svarsdatum:den 20 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.