Detaljer om förslaget

Road vehicles — Connections for on-board electrical wiring harnesses — Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements
Nummer:ISO/DIS 8092-2
Kommitté:SIS/TK 240
Sista svarsdatum:den 1 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.