Detaljer om förslaget

Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 2: STEP Vocabulary
Nummer:ISO/DIS 10303-2
Kommitté:SIS/TK 280
Sista svarsdatum:den 13 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.