Detaljer om förslaget

Robotics — Test methods for Walking RACA Robot
Nummer:ISO/DIS 5363
Kommitté:SIS/TK 278
Sista svarsdatum:den 13 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.