Detaljer om förslaget

Acoustics - Measurement of airborne noise emitted and structure-borne vibration induced by small air-moving devices - Part 1: Airborne noise measurement
Nummer:ISO/DIS 10302-1
Kommitté:SIS/TK 110
Sista svarsdatum:den 6 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.