Detaljer om förslaget

Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers
Nummer:prEN ISO 16122-4
Kommitté:SIS/TK 224
Sista svarsdatum:den 6 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.