Detaljer om förslaget

Agricultural and forestry machinery - Inspection of sprayers and liquid fertilizer distributors in use - Part 3: Sprayers for bush and tree crops
Nummer:prEN ISO 16122-3
Kommitté:SIS/TK 224
Sista svarsdatum:den 6 mar 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.