Detaljer om förslaget

Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (ISO/FDIS 5667-1:2022)
Nummer:prEN ISO 5667-1
Kommitté:SIS/TK 424
Sista svarsdatum:den 27 nov 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.