Detaljer om förslaget

Water quality - Determination of the sum of perfluorinated substances (Sum of PFAS) in drinking water - Method using liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS)
Nummer:prEN 17892
Kommitté:SIS/TK 424
Sista svarsdatum:den 7 nov 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.