Detaljer om förslaget

Intelligent transport systems - Geographic Data Files (GDF) GDF5.1 - Part 1: Application independent map data shared between multiple sources (ISO 20524-1:2020)
Nummer:prEN ISO 20524-1
Kommitté:SIS/TK 255
Sista svarsdatum:den 10 nov 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.