Detaljer om förslaget

Explosive atmospheres - Part 49: Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use (ISO/IEC/DIS 80079-49:2022)
Nummer:prEN ISO/IEC 80079-49
Kommitté:SIS/TK 001
Sista svarsdatum:den 10 nov 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.