Detaljer om förslaget

Oil spill identification - Petroleum and petroleum related products - Part 2: Analytical method and interpretation of results based on GC-FID and GC-low resolution-MS analyses
Nummer:prEN 15522-2
Kommitté:SIS/TK 413
Sista svarsdatum:den 12 sep 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.