Detaljer om förslaget

Road Vehicles — Test scenarios for automated driving systems — Taxonomy for operational design domain
Nummer:ISO/DIS 34503
Kommitté:SIS/TK 237
Sista svarsdatum:den 12 sep 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.