Detaljer om förslaget

Method to calculate GHG emissions at LNG plant
Nummer:ISO/DIS 6338
Kommitté:SIS/TK 289
Sista svarsdatum:den 15 aug 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.