Detaljer om förslaget

Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family X (Greases) - Specifications
Nummer:ISO/DIS 12924
Kommitté:SIS/TK 416
Sista svarsdatum:den 11 aug 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.