Detaljer om förslaget

Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods
Nummer:prEN 16709
Kommitté:SIS/TK 415
Sista svarsdatum:den 11 aug 2022
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.