Detaljer om förslaget

Reload startup physics tests for pressurized water reactors
Nummer:ISO/DIS 18077
Kommitté:SIS/TK 405
Sista svarsdatum:den 30 nov 2021
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.