Detaljer om förslaget

Svensk titel: Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-2: Allmänna laster - Termisk och mekanisk verkan av brand
Nummer:prEN 1991-1-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 203
Namn på kommittén:Eurokoder
Publicerat:den 7 sep 2021
Sista svarsdatum:den 14 nov 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

1.1 Scope of prEN 1991-1-2
(1) The methods given in this Eurocode are applicable to buildings and civil engineering works, with a fire load related to the building and its occupancy.
(2) prEN 1991-1-2 deals with thermal and mechanical actions on structures exposed to fire. It is intended to be used in conjunction with the fire design Parts of EN 1992 to EN 1996 and EN 1999 which give rules for designing structures for fire resistance.
(3) prEN 1991-1-2 contains thermal actions either nominal or physically based. More data and models for physically based thermal actions are given in annexes.
(4) prEN 1991-1-2 does not cover the assessment of the damage of a structure after a fire.
(5) prEN 1991-1-2 does not cover supplementary requirements concerning, for example:
— the possible installation and maintenance of sprinkler systems;
— conditions on occupancy of building or fire compartment;
— the use of approved insulation and coating materials, including their maintenance.
1.2 Assumptions
(1) In addition to the general assumptions of prEN 1990 the following assumptions apply:
— any active and passive fire protection systems taken into account in the design will be adequately maintained;
— the choice of the relevant design fire scenario is made by appropriate qualified and experienced personnel, or is given by the relevant national regulation.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.