Detaljer om förslaget

Svensk titel: Dimensionering av betongkonstruktioner- Del 1-2 Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Nummer:prEN 1992-1-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 556
Namn på kommittén:Betongkonstruktioner
Publicerat:den 6 sep 2021
Sista svarsdatum:den 14 nov 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Tillhörande material (klicka på länken för att ladda ner). Du måste vara inloggad för att ladda ner filer:

Adobe Acrobat För pdf-filer kan Adobe Acrobat Reader laddas ner från Adobes webbplats.

Förslagets omfattning:

(1) This document deals with the design of concrete structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with prEN 1992-1-1 and prEN 1991-1-2. This document identifies differences from, or supplements to, normal temperature design.
(2) This document applies to concrete structures required to fulfil a loadbearing function, separating function or both.
(3) This document gives principles and application rules for the design of structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and the levels of performance.
(4) This document applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of prEN 1992-1-1 and are designed accordingly.
(5) The methods given in this document are applicable to normal weight concrete up to strength class C100/115 and lightweight concrete up to strength class LC50/60.
1.2 Assumptions
(1) In addition to the general assumptions of prEN 1990 the following assumptions apply:
— the choice of the relevant design fire scenario is made by appropriate qualified and experienced personnel or is given by the relevant national regulation;
— any fire protection measure taken into account in the design will be adequately maintained.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.