Detaljer om förslaget

Svensk titel: Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Nummer:prEN 1992-1-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 556
Namn på kommittén:Betongkonstruktioner
Publicerat:den 6 sep 2021
Sista svarsdatum:den 14 nov 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Tillhörande material (klicka på länken för att ladda ner). Du måste vara inloggad för att ladda ner filer:

Adobe Acrobat För pdf-filer kan Adobe Acrobat Reader laddas ner från Adobes webbplats.

Förslagets omfattning:

(1) This document gives the general basis for the design of structures in plain, reinforced and prestressed concrete made with normal weight, lightweight and heavyweight aggregates together with specific rules for buildings, bridges and civil engineering structures, including temporary structures, under temperature conditions between 􀵆40 °C and +100 °C generally. It complies with the principles and requirements for the safety, serviceability, durability and robustness of structures, the basis of their design and verification that are given in prEN 1990:2021 Basis of structural and geotechnical design.
(2) prEN 1992 is only concerned with the requirements for resistance, serviceability, durability, robustness and fire resistance of concrete structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are not considered.
(3) Specific rules or information are covered in Annexes:
— for Assessment of Existing Structures in Annex I,
— for Strengthening of Existing Concrete Structures with CFRP in Annex J and Annex C.
— for embedded FRP reinforcement in Annex JA and Annex C.
— for Steel Fibres Reinforced Concrete in Annex L and Annex C.
— for Stainless Steel Reinforcement in Annex Q and Annex C.
(4) This Part 1-1 does not cover:
— resistance to fire (see EN 1992-1-2),
— fastenings in concrete (see EN 1992-4),
— seismic design (see EN 1998 (all parts)),
— particular aspects of special types of civil engineering works (such as dams, pressure vessels),
— structures made with no-fines concrete, aerated or cellular concrete, lightweight aggregate concrete with open structure components,
— structures containing structural steel sections (see EN 1994 (all parts)) for composite steel-concrete structures),
— Structural parts made of concrete with a smallest value of the upper sieve aggregate size Dlower < 8 mm, unless otherwise stated in the code.
1.2 Assumptions
(1) The following assumptions apply:
— Structures are designed by appropriately qualified and experienced personnel.
— Construction materials and products are used as specified in this Eurocode or in the relevant material or product specifications.
— Structures are built by appropriately qualified and experienced personnel and construction is inspected by appropriately qualified and experienced inspectors.
— Structures will be adequately maintained.
— Structures will be used in accordance with the design assumptions.
— Requirements for execution and workmanship given in EN 13670 are complied with.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.