Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort ibyggnader
Nummer:ftSS 4604861
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 111
Namn på kommittén:Vibration och stöt
Publicerat:den 23 jun 2021
Sista svarsdatum:den 23 sep 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument specificerar en metod för mätning av vibrationer i byggnader i syfte att bedöma i vilken omfattning människor påverkas.
Detta dokument specificerar även krav på mätsystem.
Detta dokument är inte tillämpbart för bedömning av byggnads- och konstruktionsskador. Dokumentet ger en vägledning för vibrationers påverkan på människor.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.