Detaljer om förslaget

Svensk titel: Artificiell intelligens - Begrepp och terminologi
Nummer:ISO/IEC DIS 22989
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 611
Namn på kommittén:Informationsteknik
Publicerat:den 15 jun 2021
Sista svarsdatum:den 25 aug 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document establishes terminology for Artificial Intelligence (AI) and describes concepts in the field of AI.
 This document can be used in the development of other standards and in support of communications among diverse, interested parties/stakeholders.
This document is applicable to all types of organizations (e.g. commercial enterprises, government agencies, not-for-profit organizations).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.