Detaljer om förslaget

Svensk titel: Takprodukter - Skiffer- och stenprodukter för brutna tak och fasader - Del 3: Specifikationer för skiffer och skifferstenar.
Nummer:prEN 12326-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 193
Namn på kommittén:Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk
Publicerat:den 8 jun 2021
Sista svarsdatum:den 9 aug 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies characteristics of schist and schistose stones (see 3.1) intended to be used for assembly into discontinuous roofing and external cladding.
This document specifies procedures for assessment and verification of constancy (AVCP) of performance of characteristics of schist and schistose stones.
This document does not cover the following:
— slate and carbonate slate products (see EN 12326-1:2014 and EN 12326-2:2011);
— schist and schistose products, used as wall cladding, which are either bonded with adhesive or fixed with dowels and cramps (see EN 1469:2015);
— treated products;
— installation or construction specific requirements.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.