Detaljer om förslaget

Svensk titel: Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 2: Aluminium och dess legeringar
Nummer:prEN ISO 10675-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 125
Namn på kommittén:Oförstörande provning
Publicerat:den 30 mar 2021
Sista svarsdatum:den 1 jun 2021
Ämnesområden:Svetsfogar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies acceptance levels for indications from imperfections in aluminium butt welds detected by radiographic testing. If agreed, the acceptance levels can be applied to other types of welds (such as fillet welds etc.) or materials.

The acceptance levels can be related to welding standards, application standards, specifications or codes. This document assumes that the radiographic testing has been carried out in accordance with ISO 17636-1 for RT-F (F = film) or ISO 17636-2 for RT-S (S = radioscopy) and RT-D (D = digital detectors).

When assessing whether a weld meets the requirements specified for a weld quality level, the sizes of imperfections permitted by standards are compared with the dimensions of indications revealed by a radiograph made of the weld.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.