Detaljer om förslaget

Svensk titel: Akustik - Process för utprovning av hörapparater
Nummer:prEN ISO 21388
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 110
Namn på kommittén:Akustik och buller
Publicerat:den 19 mar 2021
Sista svarsdatum:den 1 jun 2021
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to hearing aid fitting management (HAFM) services offered by hearing aid professionals (HAP) when providing benefit for their clients. The provision of hearing aids relies on the knowledge and practices of a hearing aid professional, to ensure the proper fitting and adequate service in the interest of the client with hearing loss.

This document specifies general processes of HAFM from the client profile to the follow-up through administering, organising and controlling hearing aid fitting through all stages. It also specifies important preconditions such as education, facilities and systems that are required to ensure proper services.

The focus of this document is the services offered to the majority of adult clients with hearing impairment. It is recognized that certain populations with hearing loss such as children, persons with other disabilities or persons with implantable devices can require services outside the scope of this document. This document generally applies to air conduction hearing aids and for the most part also to bone conduction devices.

Hearing loss can be a consequence of serious medical conditions. Hearing aid professionals are not in a position to diagnose or treat such conditions. When assisting clients seeking hearing rehabilitation without prior medical examination, hearing aid professionals are expected to be observant of symptoms of such conditions and refer to proper medical care.

Further to the main body of the document, which specifies the HAFM requirements and processes, several informative annexes are provided. Appropriate education of hearing aid professionals is vital for exercising HAFM. Annex A defines the competencies required for the HAFM processes. Annex B offers a recommended curriculum for the education of hearing aid professionals. Annex C is an example of an appropriate fitting room. Annex D gives guidance on the referral of clients for medical or other specialist examination and treatment. Annex E is a recommendation for important information to be exchanged with the client during the process of HAFM. Annex F is a comprehensive terminology list offering definitions of the most current terms related to HAFM.

It is the intention that these annexes be helpful to those who wish to deliver HAFM of the highest quality.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.