Detaljer om förslaget

Svensk titel: Trädvård – Terminologi
Nummer:SS 990000
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 577
Namn på kommittén:Trädvård
Publicerat:den 20 jun 2024
Sista svarsdatum:den 18 aug 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Tillhörande material (klicka på länken för att ladda ner). Du måste vara inloggad för att ladda ner filer:

Adobe Acrobat För pdf-filer kan Adobe Acrobat Reader laddas ner från Adobes webbplats.

Förslagets omfattning:

I detta dokument definieras termer som används i en upphandlings- och utförandeprocess för trädvård, trädvårdstjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd.

Detta dokument omfattar terminologi för:

–      beskrivning av träd,

–      funktioner hos träd,

–      beskärning och andra beställningsbara åtgärder,

–      trädbesiktning,

–      naturvård,

–      kulturmiljövård,

–      riskbedömning,

–      skador,

–      åtgärder.

Detta dokument omfattar inte terminologi för skogsproduktion, trädbiologi, markarbeten samt plantskolor.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.