Detaljer om förslaget

Svensk titel: Växtbaserade livsmedel och ingredienser i livsmedel – Definitioner och tekniska kriterier för märkning och påståenden
Nummer:ISO/DIS 8700
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 435/AG 07
Namn på kommittén:Växtbaserade livsmedel
Publicerat:den 30 maj 2024
Sista svarsdatum:den 2 aug 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies technical definitions for 100% plant-based foods and the criteria to be fulfilled for - plant-based foods;

- plant-based foods ingredients;

- plant-based food labelling and claims.

This document does not include any detailed criteria or technical guidance for specific food types.

This document is applicable to business-to-business (B2B) as well as business-to-consumer communication, food trade and to food labelling and claims. The terminology and criteria described apply only post-harvest/collecting.

This document applies to foods for human consumption only. This document does not apply to animal feed, pet foods, unprocessed fruits and vegetables, packaging material for foods, nor does it cover non-food applications.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.