Detaljer om förslaget

Svensk titel: Trädvård – Arbete vid träd – Skydd av träd vid planering och utförande
Nummer:ftSS 990002
Kommitté:SIS/TK 577
Namn på kommittén:Trädvård
Publicerat:den 12 apr 2024
Sista svarsdatum:den 31 jul 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Tillhörande material (klicka på länken för att ladda ner). Du måste vara inloggad för att ladda ner filer:

Adobe Acrobat För pdf-filer kan Adobe Acrobat Reader laddas ner från Adobes webbplats.

Förslagets omfattning:

Detta dokument har följande omfattning:

a) riktlinjer och vägledning för att säkerställa korrekt planering och skydd av träd vid arbeten samt främja träds överlevnad och kondition.

b) utformning av trädskyddsåtgärder, bedömning, planering och åtgärder för att minska negativ inverkan på träd som direkt eller indirekt berörs av arbeten.

c) rekommendationer för att undvika eller minimera skador på trädens rötter, stammar och kronor under byggaktiviteter och andra arbeten.

d) definitioner av relevanta termer och begrepp som används inom området arbeten vid träd. 

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.