Detaljer om förslaget

Svensk titel: Eldrörspannor - Del 1: Allmänt
Nummer:prEN 12953-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 285
Namn på kommittén:Pannanläggningar
Publicerat:den 11 apr 2024
Sista svarsdatum:den 10 jun 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to shell boilers with volumes in excess of 2 l for the generation of steam and/or hot water at a maximum allowable pressure greater than 0,5 bar and with a temperature in excess of 110 °C. For the purpose of this document the following pressurized parts are included: — the shell boiler as one entity of pressure equipment including all the pressure parts from the feedwater/hot water inlet (including the inlet valve) up to and including the steam/hot water outlet (including the outlet valve or, if there is no valve, the first circumferential weld or flange downstream of the shell boiler or if applicable the outlet header); — all superheaters, economizers and interconnecting piping; — additionally, the piping that is connected to the boiler involved in services such as draining, venting, desuperheating, etc., up to the first isolating valve or, if there is no valve, the first circumferential weld or flange downstream of the shell boiler or if applicable the outlet header/piping. This document does not apply to the following types of boilers and equipments: a) water-tube boilers; b) non stationary boilers, e.g. locomotive boilers; c) thermal oil boilers; d) boilers where the main pressure housing is made of cast material; e) pumps, gaskets, etc; f) brickwork setting and insulation, etc. NOTE 1 Further information on shell boilers is given in Annex A. NOTE 2 Stainless steel boilers are covered by EN 14222:2021.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.