Detaljer om förslaget

Svensk titel: Värmeväxlare - Vätskekopplade fläktkonvektorer för rumsuppvärmning och kylning - Provningsmetoder för bestämning av ljudeffektnivå
Nummer:EN 16583:2022/prA1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 467
Namn på kommittén:Värmepumpar
Publicerat:den 10 apr 2024
Sista svarsdatum:den 10 jun 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is applicable to hydronic fan coil units (FCU) as factory-made single assemblies which provide the functions of cooling and/or heating but do not include the source of cooling or heating. This document is applicable to both air free delivery and air ducted units with a maximum external static pressure due to duct resistance of 300 Pa max. This document specifies methods for the determination of the acoustical performance of fan coil units, defining standard working condition and installation. It is not the purpose of this document to specify the tests used for production or field testing. NOTE For the purpose of remaining clauses, the term "unit" is used to mean "fan coil unit".

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.