Detaljer om förslaget

Svensk titel: Dokument i bygg- och förvaltningsprocessen - Terminologi
Nummer:SS 32201
Kommitté:SIS/TK 269/AG 03
Namn på kommittén:Terminologi och klassifikation
Publicerat:den 9 apr 2024
Sista svarsdatum:den 17 jun 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument omfattar termer och definitioner av vanligen förekommande dokument som används under en byggnads eller en anläggnings olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen. Engelska termer som medtagits utan hänvisning till standard ska endast betraktas som rekommendationer.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.