Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggdokument - Handlingförteckning
Nummer:SS 32222
Kommitté:SIS/TK 269/AG 01
Namn på kommittén:Presentation
Publicerat:den 9 apr 2024
Sista svarsdatum:den 17 jun 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

I detta dokument anges krav för innehall i och utformning av handlingsförteckningar i byggande och förvaltning

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.