Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggdokument – Angivning av typ av handling och status – Särskilda krav baserade på SS-EN ISO 7200:2004
Nummer:SS 32209
Kommitté:SIS/TK 269/AG 01
Namn på kommittén:Presentation
Publicerat:den 9 apr 2024
Sista svarsdatum:den 17 jun 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

I detta dokument anges koder och benamningar för typer av handlingar och för status i gransknings- och gödkannandepröcessen. Dessa koder och benamningar ar avsedda att tillampas för alla dokument som anvands i bygg- och förvaltningspröcessens livscykel. Anmarkning Kraven i detta dokument ar specifika för den svenska byggsektorn och ar baserade pa SS-EN ISO 7200:2004 

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.