Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggdokument – Hantering av versioner och ändringar – Särskilda krav baserade på SS EN-ISO 9431:2000
Nummer:SS 32206
Kommitté:SIS/TK 269/AG 01
Namn på kommittén:Presentation
Publicerat:den 9 apr 2024
Sista svarsdatum:den 17 jun 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

 I detta dokument anges sarskilda krav för versionshantering av byggdokument avseende — hur versioner av byggdokumentet betecknas, — hur andringar i förhallande till tidigare version tydliggörs i byggdokumentets versionshantering under den del av sin livscykel da dokumentet utgör underlag för upphandling eller produktion. Änmarkning Kraven i detta dokument ar detaljerade och kompletterar de översiktliga grundkrav som finns i SS-EN ISO 9431:2000 [2] utan att andra dem eller vara motstridiga.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.