Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 11108
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 546
Namn på kommittén:Informationsförvaltning
Publicerat:den 26 mar 2024
Sista svarsdatum:den 9 jun 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Contains requirements for unprinted archival paper intended for documents and publications required for permanent retention and frequent use. For these purposes paper of high performance and high durability is required.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.