Detaljer om förslaget

Nummer:prEN 18064-7
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156/AG 01
Namn på kommittén:Miljöaspekter
Publicerat:den 23 feb 2024
Sista svarsdatum:den 24 apr 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides relevant characteristics and typical values for Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) recyclates intended for groups of defined applications (the product families). The relevant characteristics and typical values for the different product families are derived from the performance requirements of the products belonging to that family, including requirements for product manufacturing processes where applicable.

This document applies to plastic recyclates intended to be used for the manufacturing of (intermediate) products. This document is intended to be used in conjunction with part 1 of this standard series, which describes the designation system for plastic recyclates. The designation system allows comparison between recycled and virgin material at the level of the polymer’s defined designatory properties.

NOTE 1 Examples of designations of plastic recyclates are given in Annex A.

NOTE 2 The selection of relevant properties for a product family is based on EN ISO 10350 1, extended with specific properties related to plastic recyclates.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.