Detaljer om förslaget

Nummer:prEN 18064-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156/AG 01
Namn på kommittén:Miljöaspekter
Publicerat:den 23 feb 2024
Sista svarsdatum:den 23 apr 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is the general part of the series that describes the designation system for plastic recyclates. This document is dealing with recyclates after the recycling operation and prior to converting and compounding (when applicable). It is dealing with preparation of samples and determination of properties.

NOTE 1 This document supports the underlaying standards of this series that, per polymer type, provide an overview of the relevant characteristics and typical values for recyclates for use in certain application groups (product families) in combination with the relevant converting technologies.

NOTE 2 The overview of the relevant properties is based on and further extends the relevant properties given in EN ISO 10350 1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.