Detaljer om förslaget

Svensk titel: Förtillverkade betongprodukter – Gemensamma regler – Användning av SS-EN 13369:2024 i Sverige
Nummer:SS 137005:2024
Kommitté:SIS/TK 191
Namn på kommittén:Förtillverkade betongprodukter
Publicerat:den 22 feb 2024
Sista svarsdatum:den 23 apr 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

 I detta dokument anges kompletterande krav, rekommendationer och information till SS-EN 13369:2024 [1], inom ramen för det som ar tillatet enligt SS-EN 13369:2024 [1]

 För sakerhetsbedömningar se  Bilaga C

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.