Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plast - Återvunnen plast - Karaktärisering av återvunnen polystyren (PS)
Nummer:prEN 15342
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 156/AG 01
Namn på kommittén:Miljöaspekter
Publicerat:den 20 feb 2024
Sista svarsdatum:den 21 apr 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the main characteristics and associated test methods for assessing of polystyrene (PS) recyclates intended for use in the production of semi-finished/finished products. It is intended to support parties involved in the use of PS recyclates to agree on specifications for specific and generic applications. This document does not cover the characterization of plastics wastes, which is covered by the EN 15347 series, neither traceability topics which are covered by EN 15343.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.