Detaljer om förslaget

Svensk titel: Informationsteknik - Big Data - Översikt och terminologi (ISO/IEC 20546:2019, IDT)
Nummer:ISO/IEC 20546:2019
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 421
Namn på kommittén:Artificiell intelligens
Publicerat:den 16 feb 2024
Sista svarsdatum:den 29 maj 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides a set of terms and definitions needed to promote improved communication and understanding of this area. It provides a terminological foundation for big data-related standards.

This document provides a conceptual overview of the field of big data, its relationship to other technical areas and standards efforts, and the concepts ascribed to big data that are not new to big data.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.