Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 6583
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 415
Namn på kommittén:Motorbränslen
Publicerat:den 15 feb 2024
Sista svarsdatum:den 15 apr 2024
Ämnesområden:Flytande bränslen
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines the general requirements and specifications for methanol at the point of custody transfer prior to any onboard required treatment for use as fuel in marine diesel engines, fuel cells and other marine applications. The specifications in this document can also be applied to methanol used as fuel in land-based diesel engines and fuel cells of the same or similar type as those used for marine purposes. In such instances, consultation of the original equipment manufacturer (OEM) should be considered. This document specifies three categories of methanol. For the purpose of this document, the term methanol comprises methanol from all forms of production.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.