Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kvalitetsledning – Effektivt ledningsgruppsarbete – Vägledning
Nummer:ftSS 625000
Kommitté:SIS/TK 304
Namn på kommittén:Kvalitetsledning
Publicerat:den 30 jan 2024
Sista svarsdatum:den 24 mar 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument innehåller vägledning för effektivt ledningsgruppsarbete. I detta dokument anges rekommendationer till ledningsgrupper genom beskrivningar av strukturerade arbetssätt och hur ledningsgrupper kan skapa en anpassad process för att styra organisationen mot mål i enlighet med dess uppdrag och intressenters krav, behov och förväntningar. Detta dokument innehåller även rekommendationer för hur ledningsgrupper formar ett kreativt och värdeskapande arbetsklimat.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.