Detaljer om förslaget

Svensk titel: Naturliga puzzolaner och aktiverade naturliga puzzolaner – Definition, specifikationer och kriterier för överensstämmelse
Nummer:SS 137004
Kommitté:SIS/TK 190/AG 02
Namn på kommittén:Naturliga puzzolaner
Publicerat:den 9 jan 2024
Sista svarsdatum:den 10 mar 2024
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

I detta dokument anges krav på kemiska och fysiska egenskaper samt utvärdering av överensstämmelse för naturliga puzzolaner och aktiverade naturliga puzzolaner. Material enligt detta dokument är avsedda att användas som tillsatsmaterial typ II i betong enligt SS-EN 206 och SS 137003.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.