Detaljer om förslaget

Svensk titel: Teknisk produktdokumentation - Klassificering av krav — Del 1: Ramverk
Nummer:ISO/DIS 24096-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 507
Namn på kommittén:Tekniska produktspecifikationer (TPS)
Publicerat:den 21 sep 2023
Sista svarsdatum:den 29 nov 2023
Ämnesområden:Ritteknik: allmänt
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document describes the framework for building a system for classification of requirements. Such a system can be used to indicate requirements of special importance, and communicate them for production set-up, verification, and audit etc.
This document
— gives background information why such a system is useful in many areas of manufacturing;
— can be referred to for the concept of classification of requirements;
— functions as a framework for applying such a system in technical product documentation (TPD);
— indicates the needed elements for a classification system;
— supports with aspects in the choice of symbols for a classification system.
As a framework this document does not give the details of a specific classification system. Instead, it functions as a basis for an organization specific system which contains the details such as notations and symbols, classification levels, assessment procedures etc., including usage and interpretation in the TPD.
This document does not describe contractual consequences of a classification e.g., required actions like choice of tools, reliability index or process capability for a classification level, nor needed references to
other such standards or documents for handling classifications and non-conformity to requirements.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.