Detaljer om förslaget

Svensk titel: Cirkularitet för fiskeredskap och vattenbruksutrustning - Del 2: Användarmanual och märkning
Nummer:prEN 17988-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 627
Namn på kommittén:Cirkularitet för fiskeredskap och vattenbruksutrustning
Publicerat:den 17 aug 2023
Sista svarsdatum:den 9 okt 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements for the user manuals and other information (including labelling) that accompanies circular designed fishing gear and aquaculture equipment, to ensure traceability and proper management during the lifetime of fishing gear components.
This document is applicable to all fishing gear and aquaculture equipment makers, providing gear or equipment that include plastics.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.