Detaljer om förslaget

Svensk titel: Cirkularitet för fiskeredskap och vattenbruksutrustning - Del 1: Allmänna krav och vägledning
Nummer:prEN 17988-1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 627
Namn på kommittén:Cirkularitet för fiskeredskap och vattenbruksutrustning
Publicerat:den 17 aug 2023
Sista svarsdatum:den 9 okt 2023
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the general requirements and provides the reader guidance, recommendations and requirements for changing from a linear economy to a circular one by focusing on the general principles of circular design for fishing gear and aquaculture equipment, situating them in the current context of the European circular economy.
This document also specifies the stakeholders and their relationships with each other in a general context, as well as for the different parts of the series of standards to which this part belongs.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.