Detaljer om förslaget

Svensk titel: Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitetshantering - Handbok för kontinuitetshantering enligt ISO 22301
Nummer:ftSS 22304
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 494
Namn på kommittén:Samhällssäkerhet
Publicerat:den 4 jul 2023
Sista svarsdatum:den 15 okt 2023
Ämnesområden:Samhällssäkerhet
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

I detta dokument ges praktiska rekommendationer om konkret kontinuitetshantering samt verktyg, exempel och mallar som utgår från svenska förhållanden för hur man kan gå till väga.
I detta dokument finns även en bilaga med tilläggsrekommendationer för kontinuitetshantering inför och vid höjd beredskap.
Anmärkning: Detta dokument utgår från och kompletterar vägledningen i SS-EN ISO 22313. Dessutom innehåller detta dokument samtliga krav från SS-EN ISO 22301.
Detta dokument kan tillämpas av alla typer av organisationer i Sverige, oavsett typ, storlek och inriktning som behöver skapa en förmåga att hantera avbrott eller störningar i verksamheten, dvs. ha kontinuitet i sin verksamhet. Detta dokument kan tillämpas av den eller de som fått i uppdrag att leda, implementera eller förvalta kontinuitetshantering i organisationen.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.